PMG PLAY Sp. z o.o.

Siedziba Firmy
05-480 Karczew ul. Ślusarska 10 lok. 9
tel. +48 (22) 780 90 83
biuro@pmgplay.pl

Biuro Regionalne
41-922 Radzionków ul. Unii Europejskiej 2
biuroradzionkow@pmgplay.pl


 

 

 

 

 

 

NIP 532-18-35-685 REGON 015475875 KRS 000015795

Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 930 000 PLN, opłacony w całości